Pliki do pobraniaNowa strona programu GMapTool 
GMapTool new site


Nowa strona map wektorowych 
Program vmap2mp - konwesja map wektorowych VMAP Level 2 na format polski dla urządzeń Garmina.
New site for vector maps
Tools for conversion VMAP Level 2 maps into polish format for Garmin devices.


Nowa strona programu Nutrak

Nutrak new site

Warstwice PL SRTM90 - nowa strona Contours PL SRTM90 - new site


Polish.gtt nuvi 2x0 (v2.60),
Polish.gtt nuvi 2x5 (v3.10)
Pliki z językiem polskim dla nuvi 2xx. Zawierają klawiaturę w ustawieniu (Q)WERTY.
Polish.gtt nuvi 2x0 (v2.60),
Polish.gtt nuvi 2x5 (v3.10)
Polish language files for nuvi 2xx. Files contain QWERTY keyboard layout.
GLang v0.3
Program modyfikujący firmware do odbiorników GPSMAP 60/76 CSx/Cx i eTrex Vista/Legend/Venture Cx. Program wyszukuje komunikaty językowe i pozwala na zamianę opisu dwóch wybranych języków.
GLang v0.3
Program for modifying firmware for GPSMAP 60/76 CSx/Cx and eTrex Vista/Legned/Venture Cx. Program allows to change GPS language.
map_pop v0.6
Program do konwersji plików z formatu gpsmappera do formatu MapConvertera.
map_pop v0.6
Program for conversion map sources from cGPSmapper format to MapConverter format.


Początek